... s námi jde vše ...

INSTITUT PRÁVNÍCH STUDIÍ V PRAZE

Studium

Studium Master of Business Administration je akreditovaným programem zahraniční univerzity v programu Engineering Management, v oboru Commercial Law a Public Law and Politics.Nově je studium rozšířeno o studijní obory Business management pro zájemce o ekonomii a Politics pro zájemce o management v politice.Výuka probíhá formou e-learnigu z domova v českém jazyce, konzultací s mentorem, vypracováním testových otázek z každého studijního bloku a obhajoby závěrečné práce na schválené odborné téma v rozsahu max. 50 stran textu.Studium je rozděleno do dvou semestrů, v případě aktivního přístupu k plnění studijních povinností je možno s garantem studia dohodnout individuální studijní plán.Po ukončení výuky a obhajobě závěrečné práce institut uděluje absolventům diplom o absolvování studia MBA v rámci odborného profesního manažerského vzdělávání.Pro zápis ke studiu je potřeba zaslat vyplněnou přihlášku, podepsat smlouvu o studiu a zaplatit úhradu za studium.Ke stažení přihláška v DOC (32kB) nebo přihláška v PDF (21kB).INSTITUT PRÁVNÍCH STUDIÍ V PRAZE, Čs. armády 601, 160 00 Praha 6, tel. +420 602 11 75 33, www.ips-mba.cz, info@ips-mba.cz