... s námi jde vše ...

INSTITUT PRÁVNÍCH STUDIÍ V PRAZE

Informace pro uchazeče

Studenti se mohou ke studiu hlásit průběžně po celý rok.

Cena studia se odvíjí od délky studia a počtu studentů a je řešena individuálně.

Studium je realizováno na základě uzavřené smlouvy o studiu.

Přihláška ve formátu Word ke stažení zde. Po obdržení elektronické přihlášky bude uchazeči zaslána smlouva o studiu.

INSTITUT PRÁVNÍCH STUDIÍ V PRAZE, Čs. armády 601, 160 00 Praha 6, tel. +420 602 11 75 33, www.ips-mba.cz, info@ips-mba.cz