... s námi jde vše ...

INSTITUT PRÁVNÍCH STUDIÍ V PRAZEKurzy

IPS nově nabízí krátkodobé kurzy v oblasti práva, sociologie a podnikání.

Kurzy:

•	Základy práva
•	Základy podnikání
•	Základy sociologie
•	Základy správního práva
•	Základy procesního práva
•	Vymáhání a řešení pohledávek
•	Exekuce
•	Daně

Po obdržení přihlášky sdělíme přesný termín, místo a cenu.

Úhradu kurzovného požadujeme předem na fakturu (možno uplatnit jako daňový výdaj) nebo v hotovosti
na místě.

INSTITUT PRÁVNÍCH STUDIÍ V PRAZE, Čs. armády 601, 160 00 Praha 6, tel. +420 602 11 75 33, www.ips-mba.cz, info@ips-mba.cz